/Hướng dẫn cập nhật thông tin thuế tại Singapore cho Google Adsense

Hướng dẫn cập nhật thông tin thuế tại Singapore cho Google Adsense

Mới đây GA vừa yêu cầu cập nhật thông tin thuế tại Singaore cho các tài khoản Adsense Việt Nam. Để tránh bị chậm thanh toán ace cần cập nhật các thông tin theo form adsense cung cấp!

Các lựa chọn cập nhật